Όροι & Προϋποθέσεις

Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο, διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies της εταιρείας μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHN 1.4.U

Αυτός ο Ιστότοπος υπόκειται στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της Ροπτρο Α.Ε. (Ρουχισμός και Αξεσουάρ) εφεξής για εμπορικούς και διαφημιστικούς λόγους 1.4.U. , με έδρα στην 51 Καραολή Κ Δημητρίου, Βύρωνας, 16231 Αθήνα . Ο αριθμός φορολογικού μητρώου της εταιρείας είναι ο εξής: 999211332. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι “1.4.U.”,”εμείς” και “εμάς” αναφέρονται στη Ρόπτρο Α.Ε. στον παρόντα ιστότοπο και στο σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων του ιστοτόπου, δηλαδή στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και τους Νομικούς Όρους της εταιρείας μας (“Όροι και Προϋποθέσεις”).

Η Ρόπτρο (1.4.U.) θα λάβει την πληρωμή σας και οι εγκεκριμένοι μεταφορείς της θα αναλάβουν την αποστολή των παραγγελιών σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις (σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τον παρόντα ιστότοπο, οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις μας είτε οποιουδήποτε άλλου είδους) ή αν θέλετε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα σχετικά με οποιαδήποτε παραγγελία ή αποστολή, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του ιστοτόπου 1.4.U στη διεύθυνση www.14u.gr και για οποιαδήποτε παραγγελία που υποβάλετε μέσω του Ιστοτόπου. Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνολογιών ή συσκευών με τις οποίες τα 1.4.U. καθιστούν τον Ιστότοπο διαθέσιμο σε εσάς είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας, εν κινήσει είτε σε κάποιο κατάστημα. Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σας συνιστούμε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη ή εκτύπωση του εγγράφου και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο για μελλοντική αναφορά. Με την πρόσβαση, την περιήγηση, τη χρήση, την εγγραφή σας ήτην υποβολή παραγγελίας στον Ιστότοπο επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με το σύνολο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στο σύνολό τους, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο.

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου από εσάς υπόκειται σε όλες τις νομικές ειδοποιήσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο σχετικά με χρήση του καθώς και από όλους τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε καμία περίπτωση με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ή που περιορίζει ή εμποδίζει την εμπειρία οποιουδήποτε άλλου χρήστη στον Ιστότοπο.

Δεν μπορείτε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να προβείτε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, ανίχνευση, πλαισίωση, αναδημοσίευση, λήψη, εκτύπωση, ανάρτηση, διανομή, εκ νέου ανάρτηση, αναμετάδοση, καταγραφή, μετάδοση, επεξεργασία, επικοινωνία με το κοινό, δημιουργία συνδέσμου ή βαθύ συνδέσμου σε ή με οποιονδήποτε τρόπο διανομή των ιστοσελίδων ή υλικών στον Ιστότοπο και κωδικών ή στοιχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, εκτός εάν προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματική σας χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, των ηθικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί το σύνολο των υλικών και του περιεχομένου, όπως, μεταξύ άλλων, κείμενα, εικόνες, ιστοσελίδες, ήχοι, λογισμικό, κώδικας λογισμικού, διεπαφές, δομή και βίντεο ιστοτόπου, που υπάρχουν και έχουν ενσωματωθεί στον παρόντα Ιστότοπο, ανήκουν ή παρέχονται βάσει άδειας χρήσης στην 1.4.U, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου και των περιεχομένων του δεν σας εκχωρεί κανένα δικαίωμα όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, τα άλλα αποκλειστικά μας δικαιώματα ή τα δικαιώματα που διατηρούν τρίτα μέρη είτε στον Ιστότοπο είτε στο περιεχόμενό του.

Με την υποβολή πληροφοριών (εκτός των προσωπικών δεδομένων σας), κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών ή άλλου περιεχομένου στον Ιστότοπο επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό και ταυτόχρονα μας εκχωρείτε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια (με ή χωρίς έγκριση) σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος, μεταξύ άλλων, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, δημοσίευσης και κατάργησης ανάλογων υλικών από τον Ιστότοπο.

Η 1.4.U είναι κάτοχος ή διαθέτει άδεια χρήσης επί όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων επί ιστοσελίδων των 1.4.U. Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε σελίδων κοινωνικής δικτύωσης των 1.4.U ή του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ή της αντιγραφής τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την άδεια των 1.4.U, για σκοπούς άλλους πλην της προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης. Πραγματοποιώντας μια Υποβολή επιβεβαιώνετε ότι η Υποβολή ανήκει σε εσάς και ότι το περιεχόμενό της δεν παραβιάζει τα δικαιώματα υλικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών.

Εμπιστευτικότητα

Οποιοδήποτε υλικό αποστέλλετε στον Ιστότοπό μας στο πλαίσιο μιας Υποβολής θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό, ενώ θα έχουμε το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής και αποκάλυψης σε τρίτους οποιουδήποτε υλικού στις εν λόγω Υποβολές για οποιονδήποτε σκοπό. Δικαιούμαστε επίσης να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που ισχυρίζεται ότι κάποιο υλικό, το οποίο έχει δημοσιευτεί ή αποσταλεί από εσάς στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους που σχετίζεται με τα 1.4.U, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα προστασίας του απορρήτου του εν λόγω τρίτου μέρους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι σε τρίτους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστοτόπου μας. Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν Υποβολές που πραγματοποιήσατε στον Ιστότοπό μας εάν, σύμφωνα με την κρίση μας, ανάλογες Υποβολές δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα περιεχομένου που παρατίθενται παρακάτω.

Κανόνες Υποβολών

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να δημοσιεύσετε μια Υποβολή πρέπει να είστε 18 ετών και άνω. Οι προμηθευτές ή οι κατασκευαστές δεν έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν Υποβολές.

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να γράφετε  στην αντίστοιχη γλώσσα για τον Ιστότοπο 1.4.U στον οποίο αποστέλλετε μια υποβολή. Εάν αναζητάτε μια άμεση απάντηση ή έχετε κάποιο σχόλιο σχετικά με την υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας για να λάβετε ταχύτερα μια απάντηση.

Οι Υποβολές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • αισχρολογία, βλασφημίες και κακόβουλα, ρατσιστικά, σαφώς σεξουαλικού περιεχομένου, αδικαιολογήτως σεξουαλικά ή μεροληπτικά σχόλια ή περιεχόμενο, που μπορεί να ληφθούν ως παρενόχληση, κατάχρηση ή απειλή κατά της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας άλλων,
  • σχόλια σχετικά με άλλους χρήστες που έχουν δημοσιεύσει κριτικές ή bloggers,
  • παρατηρήσεις που επαναλαμβάνουν ποινικές κατηγορίες, ψευδείς, δυσφημιστικές ή παραπλανητικές δηλώσεις,
  • υλικό που σφετερίζεται την ταυτότητα άλλων ή προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σας πληροφοριών, όπως αριθμοί τηλεφώνου, ταχυδρομικές διευθύνσεις ή αριθμοί πιστωτικών καρτών,
  • ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή διαφημιστικά μηνύματα,
  • εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα τρίτων,
  • κώδικες HTML, σενάρια υπολογιστών ή διευθύνσεις URL ιστοτόπων,
  • τη διαθεσιμότητα, την τιμή ή εναλλακτικές πληροφορίες παραγγελίας ή παράδοσης,
  • πληροφορίες σχετικά με προμηθευτές ή κατασκευαστές των 1.4.U και
  • περιεχόμενο που παραβιάζει τους νόμους και κανονισμούς της σχετικής περιοχής και τις κοινωνικές αξίες της.

H 1.4.U δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μην δημοσιεύσουν την Υποβολή ή να τη διαγράψουν, να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες, εάν κριθεί απαραίτητο, ή να αφαιρέσουν κριτικές σχετικά με εποχικά προϊόντα που δεν αφορούν πλέον την τρέχουσα περίοδο.

Εάν εντοπίσετε οποιεσδήποτε Υποβολές που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Ακρίβεια περιεχομένου

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα 1.4.U αποποιούνται κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης και εγγύησης ότι το περιεχόμενο ή οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις, ενημερωμένες ή/και δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται από χρήστες αποτελούν απόψεις των εν λόγω χρηστών και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις, τη γνώμη, τις πεποιθήσεις ή τις αξίες των 1.4.U ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της.

Βλάβη στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας

Τα 1.4.U καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι αυτός ο Ιστότοπος δεν περιλαμβάνει ιούς και άλλο κακόβουλο ή επιβλαβές περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτού του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο είναι προσβάσιμος από αυτόν) δεν θα προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου ενός λογισμικού προστασίας από ιούς) για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με ασφάλεια και να αποτρέψετε οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές ή βλάβες στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα 1.4.U δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά που υπέστη λόγω ιών ή άλλου κακόβουλου ή επιβλαβούς περιεχομένου στο οποίο απέκτησε πρόσβαση από τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης (“Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης”) ισχύουν για οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείται μέσω του www.14u.gr. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνολογιών ή συσκευών με τις οποίες τα 1.4.U καθιστούν τον Ιστότοπο διαθέσιμο σε εσάς, είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας, εν κινήσει είτε σε κάποιο κατάστημα. Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης. Με την υποβολή μιας παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης στο σύνολό τους και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης στο σύνολό τους, δεν πρέπει να παραγγείλετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μέσω του Ιστοτόπου.

Υποβολή παραγγελίας

Για να υποβάλετε μια παραγγελία, δεν χρειάζεται να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην εταιρεία μας.

Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies της εταιρείας μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο χρήσης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχετε σε εμάς είναι αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα από κάθε άποψη και ανά πάσα στιγμή.

Κατά την υποβολή παραγγελιών μέσω του Ιστοτόπου κάνοντας checkout, θα χρειαστεί να μας παράσχετε ορισμένες απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Για να δείτε με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται οι προσωπικές πληροφορίες σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Αποδοχή της παραγγελίας σας

Λάβετε υπόψη ότι η ολοκλήρωση της online διαδικασίας checkout δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς σας για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από εμάς. Θα λάβετε μια σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατό με την οποία θα επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει και επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας. Η παραγγελία σας γίνεται αποδεκτή μόνο μετά την αποστολή των προϊόντων ή την έναρξη παροχής των υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει από εμάς. Αυτό θα συμβεί το αργότερο εντός 1 εβδομάδας από την παραλαβή της πληρωμής που έχετε καταβάλει. Πριν από την αποστολή των προϊόντων, τα 1.4.U έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν μια παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων αιτιών που οφείλονται σε νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις.

Η σύμβαση ανάμεσα σε εμάς και εσάς τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που θα λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης για την αποστολή της παραγγελίας σας και διαρκεί έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την επιστροφή των προϊόντων σας.

Εάν η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας (ή οποιασδήποτε πτυχής της) θεωρηθεί παράνομη ή αθέμιτη, όπως λόγω παραβίασης των κανόνων που ισχύουν για ελέγχους εξαγωγών ή κυρώσεις, τα 1.4.U διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν ή να σταματήσουν τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μετά την αποστολή των προϊόντων ή/και της ειδοποίησης που σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας έχει ληφθεί και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. Αναγνωρίζετε ότι τα 1.4.U δεν φέρουν καμία ευθύνη σε ανάλογες περιπτώσεις.

Πληρωμή

Οι πληρωμές καταβάλλονται μέσω της Ροπτρο ΑΕ (1.4.U.)

Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να καταβάλλετε τις πληρωμές σας μέσω χρεωστικής κάρτας, πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard, Maestro, American Express , Diners, Discover) ή με κάποιον άλλο εναλλακτικό τρόπο που ορίζεται κατά τη διαδικασία checkout. Η εταιρία μας δύναται να αλλάξει τις μεθόδους πληρωμής ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάσει οποιαδήποτε υφιστάμενη παραγγελία. Η διαθεσιμότητα μιας συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής ενδέχεται να εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

Πληρωμή

Εάν υποβάλετε μια παραγγελία στον Ιστότοπό μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) η εταιρία μας θα σας χρεώσει μέσω της μεθόδου πληρωμής που έχετε επιλέξει για την παραγγελία σας αλλά και για οποιαδήποτε άλλα ποσά που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την παραγγελία, (ii) θα παρέχετε έγκυρες και τρέχουσες πληροφορίες (α) για τον εαυτό σας και (β) ενδεχομένως, για κάποιο άλλο πρόσωπο, εφόσον έχετε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή του για τον σκοπό αυτό, (iii) η εταιρία μας μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία, λογισμικό ή υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών για τη διεκπεραίωση συναλλαγών για λογαριασμό τους και (iv) εάν η εταιρία μας δεν έχει λάβει την πληρωμή σας για οποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη της κάρτας σας, συμφωνείτε να καταβάλετε αμέσως όλα τα οφειλόμενα ποσά κατόπιν αιτήματος και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θα ορίσει ευλόγως η 1.4.U.

Νόμισμα

Η τιμή των προϊόντων υπολογίζεται σύμφωνα με την ισοτιμία μεταξύ του βασικού νομίσματος στον Ιστότοπό μας και του νομίσματος που επιλέγετε στο πλαίσιο της διαδικασίας αγοράς κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τακτικά αυτές τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενώ αναγνωρίζετε ότι αυτές οι ενημερώσεις μπορεί να επηρεάσουν την τιμολόγηση των προϊόντων στον Ιστότοπο. Θα χρεωθείτε σύμφωνα με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας σας μέσω του Ιστοτόπου.

Φόροι

Για ορισμένες χώρες προορισμού της αποστολής ή/και προϊόντα ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα προπληρωμής των σχετικών φόρων, οι οποίοι στη συνέχεια θα υπολογιστούν και θα συμπεριληφθούν στην τελική τιμή, κατά την υποβολή της παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου. Αναγνωρίζετε ότι οι εν λόγω φόροι καθορίζονται από τη χώρα προορισμού της αποστολής και συνεπώς ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Για λόγους σαφήνειας, η δυνατότητα προπληρωμής των φόρων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη χώρα προορισμού αποστολής ή/και τα προϊόντα σας. Σε αυτήν την περίπτωση: (α) αναγνωρίζετε ότι το ποσό των φόρων που εμφανίζεται στην επιλογή προπληρωμής στον Ιστότοπο είναι απλώς μια εκτίμηση, ενώ το πραγματικό ποσό των φόρων που θα καταβάλετε μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτήν την εκτίμηση και (β) αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την καταβολή όλων των σχετικών φόρων απευθείας στην αρμόδια αρχή (και για την ανάκτησή τους σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σας ή επιστροφής των προϊόντων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους), όπως καθορίζεται από τις αρχές της χώρας προορισμού της αποστολής, ενώ η εταιρία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα σε σχέση με τα προαναφερθέντα

Η εταιρία μας δύναται να συνάψει σύμβαση με έναν εγκεκριμένο εκτελωνιστή στη χώρα σας. Συνεπώς, όταν υποβάλλετε μια παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου μας, εξουσιοδοτείτε τον αρμόδιο εκτελωνιστή να ενεργεί ως εκπρόσωπός για τα εξής: (α) τη διεξαγωγή συναλλαγών με την τοπική τελωνειακή αρχή, (β) τη διεκπεραίωση των σχετικών εγγράφων για λογαριασμό σας σε σχέση με την εισαγωγή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας, (γ) τη διαχείριση των πληρωμών που θα καταβάλλετε για τους σχετικούς φόρους και (δ) ενδεχομένως, την επιστροφή των εν λόγω προϊόντων στα 1.4.U. (σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης) και (εάν ισχύει) το χειρισμό της αντίστοιχης αξίωσης αποζημίωσης για καταβληθέντες φόρους.

Αποστολή και παράδοση

Αποστολή (συμπεριλαμβάνει το κόστος και τον χρόνο παράδοσης)

Εάν δεν έχει συμφωνηθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρονοδιάγραμμα, οι αποστολές μας πραγματοποιούνται το αργότερο εντός 15 ημερών.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικό κόστος αποστολής, περιορισμούς ή/και χρόνο παράδοσης. Εάν δεν είναι δυνατή η παράδοση, επειδή ο πελάτης απουσιάζει από τη διεύθυνση κατά το χρόνο παράδοσης που έχει οριστεί από τον μεταφορέα ή εάν ένας πελάτης αρνηθεί την παραλαβή των προϊόντων, τα 1.4.U. διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν το κόστος επιστροφής των προϊόντων στο κέντρο επιστροφών των 1.4.U. από το ποσό που θα διατεθεί στον πελάτη για την επόμενη παραγγελία του.

Όλοι οι κίνδυνοι σχετικά με τα προϊόντα που παραγγέλνετε (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας ή/και φθοράς) διαβιβάζονται σε εσάς μετά την παράδοση των εν λόγω προϊόντων στη διεύθυνση που καθορίζεται στην παραγγελία σας.

Καθυστερήσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή παρεμπόδισης της προμήθειας των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας (π.χ. ελλείψεις υλικών, καθυστερήσεις εισαγωγών ή υψηλότερη ζήτηση από την αναμενόμενη), θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώσουμε σχετικά, ενώ οποιαδήποτε ανάλογη καθυστέρηση ή αποτυχία δεν θα συνεπάγεται καμία ευθύνη προς εσάς. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η παράγραφος δεν αποκλείει και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο οποιοδήποτε κατοχυρωμένο δικαίωμα που έχετε σχετικά με την ακύρωση μιας παραγγελίας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη παροχής των προϊόντων.

Δικαίωμα ακύρωσης του πελάτη (χώρες της ΕΕ)

Εάν συνάπτετε σύμβαση μαζί μας ως καταναλωτής μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, έχετε το δικαίωμα (σύμφωνα με την Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 2011/83 όπως εφαρμόζεται στο ισχύον κράτος μέλος της ΕΕ (“ΟΔΚ”)) να ακυρώσετε τη σύμβασή σας πλήρως ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή έως και 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει αλλά δεν πραγματοποιούμε επιστροφή χρημάτων μόνο ανταλλαγή προιόντων με εξαίρεση τις ειδικές παραγγελίες.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε (ή σκοπεύετε να ακυρώσετε) ένα προϊόν που έχετε παραγγείλει από εμάς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα νόμιμα δικαιώματα ακύρωσης βάσει της ΟΔΚ δεν ισχύουν για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες (όπως για εξατομικευμένα προϊόντα , λουλούδια, φυτά, διάφορα αξεσουάρ, εσώρουχα (για λόγους υγιεινής), καπέλα, σκουλαρίκια (για λόγους υγιεινής) και ειδικές παραγγελίες) ή οποιαδήποτε προϊόντα με σφραγίδα υγιεινής που έχουν ανοιχτεί.

Νομικοί Όροι

Εξαιρέσεις ευθύνης

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις (είτε προβλέπονται ρητώς είτε σιωπηρώς από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή άλλως). Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές που δεν είναι λογικά προβλέψιμες και προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τη χρήση του Ιστοτόπου.

Αυτές οι εξαιρέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, με την επιφύλαξη άλλων υποχρεωτικών νόμων που δεν μπορούν να αποκλειστούν στη χώρα στην οποία διαμένετε. Εάν οποιαδήποτε διάταξη στις παρούσες ρήτρες αποποίησης ευθυνών και αποκλεισμών κριθεί ως παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται αποσπάσιμη και δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα και τη εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Παραίτηση

Καμία ελαστικότητα ή καθυστέρηση από μέρους μας στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου αποκατάστασης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή μέτρο αποκατάστασης και δεν θα επηρεάσει την ικανότητά μας να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα ή μέτρο αποκατάστασης στο μέλλον. Οποιαδήποτε παραίτηση πρέπει να συμφωνηθεί γραπτώς από εμάς.

Αυτοτέλεια διατάξεων

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καταστεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και κάθε έγγραφο που αναφέρεται ρητώς σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Ρόπτρο ΑΕ (1.4.U.) αντικαθιστούν συνολικά προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή/και δηλώσεις στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Δίκαιο, δικαιοδοσία και γλώσσα

Οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και εμάς μέσω του Ιστοτόπου) διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας. Όλες οι συμβάσεις αγοράς και πώλησης προϊόντων 1.4.U από τον Ιστότοπο θα συνάπτονται στη γλώσσα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση αλλαγής ή ενημέρωσης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, θα επισημάνουμε το γεγονός με τον κατάλληλο τρόπο στον Ιστότοπο. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε, να έχετε πρόσβαση και να περιηγείστε στον Ιστότοπο, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στους Όρους και Προϋποθέσεις.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner